น่ารักตะมุตะมิ นักเรียนขอนแก่นแต่งชุดไทยหลากหลายสีสัน ร่วมลอยกระทงที่บึงสีฐาน

สำนักข่าว: ขอนแก่นลิงก์
URL:  ลิงก์
วันที่เผยแพร่: 30 ต.ค. 2563

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 30 ต.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม ได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทยหลากหลายสีสัน น่ารัก น่าเอ็นดู ตามประสาเด็กๆ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ซึ่งทางโรงเรียนได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นที่บึงสีฐาน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. โดยคณะครู นักเรียนรวมกว่า 700 คน ได้ร่วมกันถือแห่ขบวนกระทงที่ประดิษฐ์ขึ้นเองจากวัสดุธรรมชาติ เดินจากหน้าโรงเรียนมายังริมบึงสีฐาน ก่อนจะร่วมกันนำกระทงที่ประดิษฐ์ขึ้นเองลงมาลอยน้ำภายในบึง เพื่อขอขมาเจ้าแม่คงคา และสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่ต่อไป

นายบุญจันทร์ ราชซุยแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้กำหนดจัดขึ้น ในทุกช่วงประเพณีสำคัญของไทย โดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้ (31 ต.ค.) ซึ่งเป็นวันลอยกระทง โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมลอยกระทงขึ้น โดยกำหนดให้นักเรียนประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ โดยที่ครูและนักเรียนได้ร่วมกันทำ     “โรงเรียนได้ฝึกการได้เรียนรู้ประสบการณ์จากชีวิตจริง ที่เด็กๆจะได้ลงมือทำเองทำให้เกิดความภูมิใจ ขณะเดียวกันโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนคริสต์นิกายคอทอริก เด็กส่วนใหญ่จะมีทั้งศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ และทุกคนเป็นคนไทย ดังนั้นประเพณีลอยยกระทงเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานทางโรงเรียนจึงร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามนี้ตลอดไป”

Scroll to Top