ประกาศผลผู้ชนะเลิศในโครงการ “คลิกไอเดีย พลิกชุมชน” ภายใต้แนวคิด “ชุมชน พัฒนา ยั่งยืน”

สำนักข่าว: INN News
URL:  https://www.innnews.co.th/social/news_810115/
วันที่เผยแพร่: 2 พ.ย. 2563

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ (สำนักงาน กกพ.) โดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ได้จัดงานประกาศผลตัดสินรอบชิงชนะเลิศในโครงการ คลิกไอเดีย พลิกชุมชนภายใต้แนวคิด ชุมชน พัฒนา ยั่งยืน” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจากคุณอรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ,คุณคมกฤช  ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ,คุณกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน มอบโล่รางวัล, เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้กับน้องๆ ผู้เข้าประกวด

ซึ่งโครงการนี้ได้เชิญชวนน้องๆ เยาวชน คนรุ่นใหม่ อายุตั้งแต่ 16-25 ปี ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนความยาวไม่เกิน 5 นาที เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 400,000 บาท มีผลการตัดสิน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

ทีม LW the Devoler  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท และทุนสำหรับจัดทำโครงการมูลค่า 200,000 บาท พร้อมด้วยโล่รางวัล

องชนะเลิศอันดับ 1

ทีมMLT  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท พร้อมด้วยโล่รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2

ทีม YR art law      มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา   ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท พร้อมด้วยโล่รางวัล

รางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัล

ทีม DSKRU โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท

ทีม DSKRU-Good-Idea โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท

รางวัล Popular Vote

ทีม YR art law มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

ทีม โกโก้ครั้นช์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท

ทีม เจ๋ง เจ๋ง วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท

ทีม น้ำพองศึกษา โรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท

ทีม เห้อออออ วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท

ทีม Bus Stop ตอบโจทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท

ทีม D.S.Studio มัธยมวัดด่านสำโรง  ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท

ทีม Harvest Club   สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท

ทีม Landmark   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท

และทุกทีมยังได้รับเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้กับน้องๆ ในการเข้าร่วมประกวดกับโครงการในครั้งนี้ สามารถติดตามรับชมกิจกรรมวันประกาศผลย้อนหลังได้ที่เฟสบุ๊คเพจ Clickidea www.facebook.com/clickidea

Scroll to Top