คณะแพทยศาสตร์ มข. ปรับรูปแบบวิ่งวันศรีนครินทร์ฯ เป็นเวอร์ช่วล รัน “แล่นนำกัน ปันสุขผู้ป่วย” (มีคลิป)

สำนักข่าว: ขอนแก่นลิงก์
URL:  ลิงก์
วันที่เผยแพร่: 3 พ.ย. 2563

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล แล่นนำกัน ปันสุขผู้ป่วย MDKKU-VR RUN 2020 by Srinagarind Minimarathon 31 วัน 49 กิโลเมตร รายได้ทั้งหมดสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยใช้รูปแบบการวิ่งแบบเวอร์ช่วล รัน ซึ่งสามารถวิ่งคนเดียวที่ไหนก็ได้ เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19

อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่บริเวณชั้น 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล แล่นนำกัน ปันสุขผู้ป่วย MDKKU-VR RUN 2020 by Srinagarind Minimarathon Minimarathon 31 วัน 49 กิโลเมตร โดยภายในงานดังกล่าวมีการเปิดตัวเสื้อวิ่งที่จะใช้ในการแข่งขัน พร้อมมีการเสวนาถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น โดยมี ผศ.นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ ผศ.ดร.วันชนะ สืบไวย ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ และ ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพูดคุยภายในงานพร้อมตอบคำถามสื่อมวลชน

ศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวถึงงานครั้งนี้ว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการแข่งขันวิ่งวันศรีนครินทร์มินิมาราธอน เป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการวิ่งแบบใหม่เนื่องจาก สถานการณ์ของโรคโควิด-19 จึงได้จัดกิจกรรมการเดิน-วิ่ง MDKKU-VR RUN 2020 by Srinagarind Minimarathon 31 วัน 49 กิโลเมตร ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของคณะแพทยศาสตร์ ที่จัดการวิ่งในรูปแบบนี้คือเวอร์ช่วล รัน ซึ่งจะสามารถวิ่งคนเดียวเพื่อสะสมระยะทางที่ไหนก้ได้ โดยนำเทคโนโลยีตรวจสอบวัดระยะทางสะสมที่เราวิ่งไปด้วย e-BIB และ e-Certificate โดยมีค่าสมัคร 2 ประเภท คือ ราคา 299 บาท ได้รับ e-BIB, e-Certificate, เหรียญรางวัล และค่าสมัคร 499 บาท ได้รับ e-BIB, e-Certificate, เหรียญรางวัล, และเสื้อวิ่ง MDKKU-VR RUN2020 พร้อมมีรางวัลพิเศษอีกมากมาย โดยรายได้ทั้งหมดสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีค่าใช้จ่ายเกินสิทธิ์ การเรียนการสอนและการฝึกอบรมของแพทย์ และ การวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพและวิทยาศาสตร์ทางการ

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ เว็บไซต์ไทยรัน http://race.thai.run/mdkkku-vr2020 พร้อมเริ่มวิ่งสะสมระยะทาง ในวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษอีก 3 รางวัลคือ โล่เกียรติยศ สำหรับ ชมรมวิ่ง/โรงเรียน ที่มีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด จำนวน 2 รางวัล โล่เกียรติยศ สำหรับ นักวิ่งที่เก็บระยะทางได้สูงสุด จำนวน 6 รางวัล แบ่งเป็นนักวิ่งชาย 3 รางวัล และ นักวิ่งหญิง 3 รางวัล และรางวัล สมาร์ท วอซ Lucky Draw for You จำนวน 1 รางวัล โดยสุ่มจากผู้สมัครวิ่งเก็บระยะที่โพสต์ภาพ BIB พร้อมติด #mdkkuvrrun ใน Facebook

Scroll to Top