ลอยกระทง มข.จัดแค่วันเดียว 31 ต.ค. แต่มีไฮไลต์มัดใจคือจุดเช็กอิน @คุ้มสีฐาน

สำนักข่าว: ผู้จัดการออนไลน์
URL: https://mgronline.com/local/detail/9630000108814
วันที่เผยแพร่: 24 ต.ค. 2563

ศูนย์ข่าวขอนแก่น – ม.ขอนแก่นร่วมสืบทอดประเพณีลอยกระทงทำพิธีสมมาบูชาน้ำ แต่ลดไซส์และลดวันจัดงานเหลือแค่วันเดียว 31 ตุลาคมเพื่อความปลอดภัยในภาวะโควิด-19 เผยไฮไลต์เด็ดคือจุดเช็กอิน @คุ้มสีฐาน เริ่มเปิดให้ถ่ายภาพเซลฟีได้ตั้งแต่ 25 ต.ค.เป็นต้นไป

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยถึงการจัดงานประเพณีลอยกระทงของ ม.ขอนแก่นปีนี้ว่า ทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกำหนดจัดขึ้นเพียงวันเดียวคือวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม บริเวณบึงสีฐาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนได้ระลึกถึงบุญคุณของน้ำและเป็นการขอขมาน้ำ การจัดงานครั้งนี้เน้นส่งเสริมวัฒนธรรมอีสานและวัฒนธรรมร่วมสมัย

อย่างไรก็ตาม รศ.ดร.นิยมบอกในวันดังกล่าวนอกจากจะมีการทำบุญตักบาตร พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มหาพุทธชัยมังคลาภิเษกสมโภช หลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแล้ว ยังมีไฮไลต์เด็ดของงานลอยกระทงปีนี้ นั่นคือ จุดเช็กอินบริเวณคุ้มสีฐาน ตกแต่งตามขนบอย่างสวยงาม เริ่มเปิดให้ถ่ายภาพได้ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.เป็นต้นไป

สำหรับกิจกรรมวันที่ 31 ตุลาคมจะเริ่มด้วยการทำบุญตักบาตร พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มหาพุทธชัยมังคลาภิเษกสมโภช หลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เวลา 07.00 น. ร่วมกันตักบาตรพระอริยสงฆ์ จำนวน 9 รูปจากวัดต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น

ประกอบด้วย 1. หลวงปู่บุญพร้อม หาสจิตโต วัดถ้ำพระ อ.ชุมแพ 2. พระอาจารย์เชาวพิทย์ สุธีโร วัดมกุฎคีรีวัน อ.เวียงเก่า 3. พระอาจารย์สุบรรณ สิริธโร วัดถ้ำผาเกิ้ง อ.เวียงเก่า 4. พระอาจารย์สาคร อริโย วัดป่าภูเม็งทอง อ.หนองเรือ 5. พระอาจารย์นิธิ โสภณสีโล วัดเกาะทอง อ.เมือง

6. พระอาจารย์มหาบุญตา ชาตปุญโญ วัดเกาะทอง อ.เมือง 7. พระอาจาย์ปรีดี ผลญาโณ วัดป่ากิตติญานุสรณ์ อ.ภูเวียง 8. พระอาจารย์มหาจิตติพงษ์ ฉันทโก วัดป่าวิเวกธรรม อ.เมือง 9. พระอาจารย์สุทธิศักดิ์ ฐิตสัทโธ วัดป่าศิริมงคล อ.หนองเรือ พุทธศาสนิกชนที่ร่วมทำบุญตักบาตรจะได้รับการประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

หลังจากนั้นในเวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ชมขบวนพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุการลอยกระทงในบรรยากาศย้อนยุคที่เรียบง่ายและสวยงาม และเวลา 20.00 น.เป็นพิธีสมมาบูชาน้ำ บัณฑิตพราหมณ์อ่านโองการสมมาบูชาน้ำ คารวะนาค 15 ตระกูล ฟ้อนสมมาบูชาน้ำ และเคลื่อนขบวนเชิญกระทงไปลอยที่ท่าน้ำ

About The Author

Scroll to Top