อย่าพลาด!! ECBER ม.ขอนแก่น ร่วมกับ สสว. จัดสัมมนา ชี้ช่องทางและโอกาส SMEs ไทย บุกตลาดส่งออก

สำนักข่าว: สยามรัฐ
URL:https://mgronline.com/smes/detail/9630000090473
วันที่เผยแพร่: 3 ก.ย. 2563

ECBER ม.ขอนแก่น ร่วมกับ สสว. จัดสัมมนา “พลิกวิกฤติ พิชิตโอกาส: SMEs ผงาดในตลาด รัสเซีย มาเลเซีย เมียนมา & กัมพูชา” ชี้ช่องทางและโอกาส SMEs ไทย บุกตลาดส่งออก รัสเซีย มาเลเซีย เมียนมา และ กัมพูชา”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานสัมมนา พลิกวิกฤติ พิชิตโอกาส: SMEs ผงาดในตลาด รัสเซีย มาเลเซีย เมียนมา & กัมพูชา” เพื่อเปิดให้ผู้ประกอบการไทยที่สนใจรับฟังประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในตลาดรัสเซีย มาเลเซีย เมียนมา และกัมพูชา ได้เรียนรู้การสร้างเครือข่ายธุรกิจการทดสอบตลาดสินค้า รวมถึงการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ Business Consulting กับผู้ประกอบการรายบุคคลจากผู้เชี่ยวชาญและการให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ เคล็ดลับการบุกตลาดอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ การจัดสัมมนาครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก สสว. ได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน +8 ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 3,400 ล้านคน จึงเป็นตลาดที่น่าจับตาสำหรับ SMEs ไทย

การจัดสัมมนา “พลิกวิกฤติ พิชิตโอกาส: SMEs ผงาดในตลาด รัสเซีย มาเลเซีย เมียนมา & กัมพูชา” จัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 ภูมิภาค โดยการสัมมนาครั้งแรกจัดขึ้นในวันพุธที่ 9 ก.ย.นี้ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ (เจาะตลาดรัสเซีย-มาเลเซีย) ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 11 ก.ย. ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ (เจาะตลาดรัสเซีย-มาเลเซีย) ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 14 ก.ย. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ (เจาะตลาดเมียนมา-กัมพูชา) ครั้งที่ 4 ในวันพุธที่ 16 ก.ย. ณ FaTheater KKU มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เจาะตลาดเมียนมา-กัมพูชา)

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 084-2316705 หรือ e-mail : ecber.kku@gmail.com และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/1Q_hAUycVm_meSfZwdrWTwpLIUQ_uX17p
https://forms.gle/EHNy1V1H4AwTj3b47 https://forms.gle/5ugupSji26ySvJ5z7

Scroll to Top