นศ.ม.ขอนแก่นชนะเลิศประกวดคลิป“ชีวิตวิถีใหม่ ภาษาไทยในสื่อออนไลน์”

สำนักข่าว: บ้านเมือง
URL: https://www.banmuang.co.th/news/education/200967
วันที่เผยแพร่: 1 ส.ค. 2563

างสาวเบญจรัตน์  กวีนันทชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จากการประกวดคลิปสั้น ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ  ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ณ หอประชุมเล็ก กระทรวงวัฒนธรรม

 

สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย รศ.ดร.ตรีศิลป์  บุญขจร  นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดการประกวดคลิปสั้นวันภาษาไทยแห่งชาติ 2563  ภายใต้โครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ ภาษาไทยในสื่อออนไลน์” ขึ้น  โดยแบ่งออกเป็นการประกวดคลิปสั้นขึ้น 2 ประเภท ได้แก่ประเภทอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป  และประเภทนักเรียน  ซึ่งผลการประกวดประเภทอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปนั้น  นางสาวเบญจรัตน์  กวีนันทชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นผู้ชนะเลิศ  ได้รับโล่และเงินรางวัลจาก นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ  ณ หอประชุมเล็ก กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

 

นางสาวเบญจรัตน์ กวีนันทชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  “แนวคิดในการทำคลิปสั้น ‘ชีวิตวิถีใหม่ ภาษาไทยในสื่อออนไลน์’ ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ เนื่องจากชอบการ์ตูนแอนิเมชั่นเป็นทุนเดิม ประกอบกับการเรียนในสาขาวิชาภาษาไทย จึงอยากเผยแพร่ความรู้ในด้านภาษา วรรณศิลป์ ให้กับเยาวชน ผ่านการนำเสนอในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ และสามารถเข้าใจได้ง่าย  หวังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ร่วมกันสืบสานงานด้านวรรณศิลป์ ให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป รักภาษาไทย ใส่ใจวรรณศิลป์ ปัญญาแห่งแผ่นดิน วิถีใหม่ต้องไม่ลืม”

Scroll to Top