สาธิตประถม มข.ต้นแบบ รับมือโควิดก่อนเปิดเทอม

สำนักข่าว: Spring News online
URL:https://www.springnews.co.th/thailand/northeast/683149
วันที่เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา เตรียมพร้อมป้อกันโควิด-19 ก่อนเปิดเทอม ถูกยกเป็นต้นแบบวางมาตรการรับมือโควิด ครบทุกด้าน

โควิด-19 วันนี้ (24 มิ.ย. 63) – ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) วางมาตรการเตรียมรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด-19 ก่อนเปิดเรียนวันที่ 1 ก.ค.นี้ โดยมีการเตรียมความพร้อม 2 ระยะ คือเตรียมก่อนเปิดเรียน ระหว่างวันที่ 12 พ.ค. – 30 มิ.ย. โดยมีการประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เน้นความสะอาดด้านสุขอนามัยปฏิบัติตามมาตรการของ WHO นอกจากนี้ยังมีการแจ้งไปยังผู้ปกครองหากบุตรหลานกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่แออัดและอยู่ในช่วงกักกันตัว ต้องแจ้งมายังโรงเรียน อีกทั้งผู้ปกครองต้องให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยมาโรงเรียนและเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองใส่กระเป๋าของนักเรียนด้วย โดยเฉพาะเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังมีการเตรียมสถานที่เพื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักเรียน มีการจัดห้องเรียนเส้นระยะห่างบุคคล โดยจัดโต๊ะเรียนห่างกัน 1 เมตร มีการจัดทำเส้นเข้าแถวเพื่อส่งงาน

ส่วนระยะที่ 2 ในช่วงเวลาเปิดเทอม ทางโรงเรียนจะจัดทำประวัตินักเรียนและครอบครัวเกี่ยวกับสุขภาพ โดยให้ผู้ปกครองลงทะเบียนผ่านแพลทฟอร์มของโรงเรียน เป็นการตอบแบบสอบถามประวัติการเดินทางไปในเขตพื้นที่เสี่ยง และมีการวางมาตรการเข้มก่อนให้นักเรียนเข้ามายังพื้นที่ในโรงเรียน
ผศ.ดร.ศราวุธ เปิดเผยว่า การเปิดเทอมครั้งนี้ ถือเป็นการเรียนแบบ นิวนอร์มอล เพราะนักเรียนในแต่ละยูนิท จะไม่ได้มาเรียนพร้อมกัน จะแบ่งกลุ่มกันมาเรียน โดยสลับวันกัน ซึ่งทางโรงเรียนจะมีตารางการเรียนที่โรงเรียนและเรียนออนไลน์ให้นักเรียนทุกคน เพื่อลดความแออัดในห้องเรียน และวันเปิดเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้ามายังพื้นที่โรงเรียน แต่จะให้เฉพาะผู้ปกครองของเรียนเรียนยูนิท A หรือ ชั้น ป.1 เข้ามาส่งนักเรียนในช่วง 2 สัปดาห์แรก เพื่อให้เด็กคุ้นชินห้องเรียนใหม่ เนื่องจากยังเป็นเด็กเล็กที่เพิ่งจะขยับจากอนุบาล ขึ้นชั้นประถมศึกษา นอกจากนี้พื้นที่ต่างๆ อย่าง สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น 1 เครื่องต่อ 1 คนเท่านั้น โดยต้องต่อคิวตามเส้นที่กำหนดให้ ส่วนสนามกีฬา ก็จะมีการจัดลำดับการใช้สนามกีฬาเช่นเดียวกัน และโรงอาหาร ก็มีการเว้นระยะการนั่งรับประทานอาหาร โดยบางส่วนอาจจะต้องรับประทานในห้องเรียนเพื่อลดความแออัด และเวลในการเลิกเรียนในแต่ละระดับชั้นก็จะเหลื่อมเวลาให้ชั้น ป.1 เลิอกเรียนก่อน และเรียงลำดับขึ้นไป หาชั้น ป.6
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบนิวนอร์มอลนี้ จะประเมิณทุกสัปดาห์ว่าพบปัญหาส่วนไหน ทางโรงเรียนก็จะเร่งแก้ไข และปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และตามคำแนะนำของทางแพทย์ที่เข้ามาดูพื้นที่ในโรงเรียน โดยก่อนหน้านี้ ทางศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นได้เข้ามาตรวจสอบการเตรียมความพร้อมรับมือโควิด -19 เกิดเปิดเทอม พบว่าทางโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ถือเป็นต้นแบบที่โรงเรียนอื่นๆ จะนำไปปฏิบัติตาม
Scroll to Top