อว ลุยประสานมหาวิทยาลัยภาคอีสานสร้างอีสานให้ยั่งยืนหลังโควิด

สำนักข่าว: KTV KhonKaen Cable network
https://www.youtube.com/watch?v=FTQVsKe1ifs&t=38s
วันที่เผยแพร่: วันที่ 19 มิถุนายน 2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ประชุมร่วมอธิการบดี ทั่วภาคอีสาน ผนึกพลังนักวิชาการ สู่การพัฒนาประเทศหลังโควิด มั่นใจองค์ความรู้ในระดับพื้นที่ ประสานงานร่วมผลงานวิจัย จะทำให้ประเทศหลังโควิดมีโอกาสที่สดใส

Scroll to Top