รายงานพิเศษ: มะเร็งเต้านมรู้ไว-หายขาดได้ ‘Pink Alert 2019’ปลุกสาวคัดกรอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเอื้อมแข สุขประเสริฐ เป็น กรรมการมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top