news.esankhonkaennews-พลิกโฉมวงการแพทย์ไทย! มข. เปิดตัว” นวัตกรรมทางวินิจฉัยตรวจจับกระดูกสะโพกหักจากภาพเอกซเรย์

พลิกโฉมวงการแพทย์ไทย! มข. เปิดตัว” นวัตกรรมทางวินิจฉัยตรวจจับกระดูกสะโพกหักจากภาพเอกซเรย์

 

สำนักข่าว  :      news.esankhonkaennews.com

URL  :    http://news.esankhonkaennews.com/2024/04/24/39692

วันที่เผยแพร่  :  24 Apr 2024 

Scroll to Top