banmuang-ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดศูนย์ทดสอบหลักสูตร CISA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดศูนย์ทดสอบหลักสูตร CISA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

สำนักข่าว  :     banmuang.co.th

URL  :    https://www.banmuang.co.th/news/finance/377940

วันที่เผยแพร่  :  18  Apr  2024 

Scroll to Top