หมอลำทั่วอีสาน รับโควิด-19 กระทบเล็กน้อย แต่ยันไม่ยกเลิกงานโชว์แน่

สำนักข่าว: ไทยรัฐ
URL: https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1792726
วันที่เผยแพร่: 11 มี.ค. 2563 23:02 น.
หน่วยงาน/บุคคลในข่าว: รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มข., ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม, อาจารย์เสาวนันท์ บำเรอราช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

Scroll to Top