คณะทันตแพทย์เปิดรับสมัครโครงการ Dentist’s life Intro 2027

 
📢มาแล้ว!!! เปิดกิจกรรม 5 รอบสำหรับโครงการ Dentist’s life Intro 2027
ช่องทางการลงทะเบียน : https://ce.dentistry.kku.ac.th/conference/48/detail
ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/KKUGradDENTandCE
เปิดลงทะเบียนพร้อมกัน วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เลือกรอบแล้วเตรียมสมัครได้เลย แอบกระซิบปีที่แล้วเต็มเร็วมากนะ 🥰🥰
Scroll to Top