เปิดรับสมัครนักธุรกิจรุ่นใหม่ ในโครงการการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (New Regional Startups)

🔊🔊เปิดรับสมัครนักธุรกิจรุ่นใหม่
ในโครงการการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (New Regional Startups)
ที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการ และต้องการต่อยอดธุรกิจ
🔎 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
✅ Training : อบรมพัฒนาผู้ประกอบการ 30 ชั่วโมง
✅ Screening/Pitching : คัดเลือกโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน/รับคำปรึกษาเชิงลึก
✅ Consulting & Minimum Viable Product (MVP) : รับคำปรึกษาเชิงลึกพร้อมทั้งทุนสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (เฉพาะโครงการที่ผ่านการคัดเลือก)
✅ การเชื่อมโยงบริการอื่นๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์
🎯 คุณสมบัติ
👥 Startup :นักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท เอก หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 10 ปี
(ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ )
👥 ผู้ประกอบการชุมชน/วิสาหกิจชุมชน
ที่มีแนวคิดหรือแผนธุรกิจที่ชัดเจนในการทำธุรกิจ
👥 มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) ที่พร้อมทดสอบตลาดหรือต่อยอดในธุรกิจ
📌📌 เปิดรับสมัครจนถึง 28 มี.ค.2567
ด่วน ‼️ รับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จำนวนจำกัด
🚩สมัครได้ที่ https://forms.gle/nGujHJFbgeXzRGbG6
(หรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
☎️081-6612030 (พลอย)
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
📧 cooffice@kkusp.com

Scroll to Top