dailynews-มข.จัดใหญ่ ‘งานวันเกษตรภาคอีสาน’ เนรมิตพื้นที่จัดทำแปลงพืชพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว

มข.จัดใหญ่ ‘งานวันเกษตรภาคอีสาน’ เนรมิตพื้นที่จัดทำแปลงพืชพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว 

 

สำนัข่าว  :      dailynews.co.th

URL  :      https://www.dailynews.co.th/news/3070767/

วันที่เผยแพร่  :   10  มกราคม  2564 

Scroll to Top