eventesan-มข.โดยคณะเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567 พร้อมประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดงาน

มข.โดยคณะเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567 พร้อมประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดงาน

 

สำนัข่าว  :    eventesan .com

 

URL  :    https://www.eventesan.com/archives/29534

 

วันที่เผยแพร่  :  21  Nov 2023 

Scroll to Top