ศูนย์ภาษาฯ มนุษย์-สังคม มข. จัดค่ายปฏิบัติการวิชาการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ มุ่งพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย – Schoology Thailand จัดโครงการ “ค่ายปฏิบัติการวิชาการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ภาษาฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 88 คน ณ ห้องประชุม 3 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่ายปฏิบัติการวิชาการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ Emilyn Orlain เป็นวิทยากรให้การบรรยายเพิ่มทักษะความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอันเป็นประโยชน์ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาภายในประเทศ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการแนะแนวการศึกษาต่อพร้อมทั้งเจาะลึกหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากกลุ่มสื่อสารองค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป
ข่าว: ศูนย์ภาษาฯ
ภาพ: กลุ่มสื่อสารองค์กร
Scroll to Top