โครงการเปิดบ้านสีน้ำเงิน เพื่อเรียนรู้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 5 และ 6 สายวิทย์-คณิต เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านสีน้ำเงิน เพื่อเรียนรู้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ระหว่างวันที่ 11-20 กันยายน 2566 รับจำนวนจำกัดสาขาละ 120 คน โดยกำหนดจัดโครงการในวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top