เสร็จสิ้นแล้ว ..การอบรม PALS provider Course การกู้ชีวิตขั้นสูงในเด็ก

(วันที่ 16 สค 2566) การอบรมเชิงปฏิบัติการ PALS provider Course การกู้ชีวิตขั้นสูงในเด็ก ประจำปี 2566 เสร็จสิ้นลงแล้ว ขอขอบคุณวิทยากรจากคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย นพ.ภูมิพร กตัญญูวงศ์ กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ รพ.รามาธิบดี , พญ.เสาวนีย์ ชัยศุภรัศมีกุล กุมารแพทย์ประจำไอซียู รพ.กรุงเทพ , พญ.วัชราภรณ์ ปุริมะโน กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ม.ขอนแก่น , และ นพ.ณัฐภัทร เสรีวัฒนา แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์หัวจิริกิติ์ฯ  ที่มาบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฎิบัติ เพื่อให้ผู้อบรมได้นำความรู้ไปพัฒนาการบริการรักษาพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ต่อไป

 

Scroll to Top