มข. เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ จัดประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์โอเพ่น2023

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมกับ
สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล (Music & Marching Arts International) จัดการประกวด
“Music & Marching Arts international Thailand KKU Open 2023”
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

Scroll to Top