Isaan Pride 2023 Inclusiveness อีสานเฮาเท่ากัน เพศเท่าเทียม

อลังการ! “ISAAN PRIDE 2023” มข.เปิดพื้นที่ปลอดภัย สร้างความเท่าเทียม

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ศูนย์เพศภาวะศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่าย จัดงาน Isaan Pride 2023: Inclusiveness อีสานเฮาเท่ากัน เพศเท่าเทียม” ขึ้น โดยมีเยาวชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปตบเท้าเข้าร่วมตั้งแต่ช่วงเช้ากับบูธนิทรรศการให้ข้อมูล ความรู้ และเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรื่องความเท่าเทียมในหลากมิติ

ต่อมาในช่วงบ่าย ศูนย์เพศภาวะศึกษาร่วมกับเครือข่ายความหลากหลายทางเพศอีสาน (IGDN) จัดเสวนาในหัวข้อ “Gender Next Journey” เวทีแลกเปลี่ยนประเด็นความหลากหลายทางเพศจากคนรุ่นใหม่ ณ ห้อง HUSO Learning center อาคาร HS.03 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมในช่วงเย็น มีการตั้งขบวน Pride parade บริเวณลานจอดรถข้างอาคารพลศึกษา (โรงยิมเก่า) ก่อนจะเคลื่อนขบวนมายังบริเวณศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) โดยมีรถแห่มาร่วมแสดงระหว่างเส้นทางด้วย ท่ามกลางผู้คนที่แต่งกายสีรุ้งมาเข้าร่วมอย่างคับคั่ง พร้อมอวดชุดสวยกันบน Pride Catwalk ธงสีรุ้ง

สำหรับพิธีในช่วงค่ำ รศ.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น​ กล่าวรายงานว่า​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการจัดตั้ง “ศูนย์เพศภาวะศึกษา” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัย และการเรียนการสอนด้านเพศภาวะศึกษา รวมถึงการเผยแพร่ความรู้แก่สังคม โดยเน้น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สตรี เด็ก และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และมุ่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

พื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์เพศภาวะศึกษา ศูนย์ฯ จึงได้จัดโครงการ Isaan pride 2023 ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นการสร้างการตระหนักรู้เรื่องสิทธิความหลากหลายทางเพศ และความเท่าเทียมทางเพศ รวมถึงเป็นพื้นที่ในการแสดงออก และแลกเปลี่ยนความคิดของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติม https://th.kku.ac.th/147170/

ข่าว :ผานิต ฆาตนาค    ภาพ/ลำดับภาพ : ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ เสียงบรรยาย : พรทิพย์ คำดี

Scroll to Top