คณะวิทย์ฯ ร่วมงานการแสดงนิทรรศการ “60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมเพื่อสังคม” พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรในพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมเพื่อสังคม

22 มิ.ย.66  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงนิทรรศการ “60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมเพื่อสังคม” และงาน Food and Agro Tech 2023 โดยมี นายไกรสร กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน  ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้ ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมเพื่อสังคม ในโอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

  1. รศ.ดร.รังสรรค์ เนียมสนิท และคณะ (มีผู้แทน)ได้รับรางวัล 60 ปี สุดยอดนวัตกรรมเพื่อสังคม (60 Years Excellence Award For High Impact Innovation) ด้านเศรษฐกิจ ชื่อผลงาน “โครงการแก้ปัญหาความยากจนตามแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง”
  2. รศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ และคณะ ได้รับรางวัล 60 ปี สุดยอดนวัตกรรมเพื่อสังคม (60 Years Excellence Award For High Impact Innovation) ด้านสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี ชื่อผลงาน “นวัตกรรมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและโซเดียม เพื่อความยั่งยืนทางด้านพลังงาน”
  3. ผศ.ดร.ธนพงศ์ อินทระ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติและคณะ ได้รับรางวัล นวัตกรรมเพื่อสังคม 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (60 Years Outstanding Innovation Award) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชื่อผลงาน “แพลทฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สำหรับแก้ปัญหาพยาธิใบไม้ในตับ”

ในงานดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์ ได้ออกบูธนิทรรศการจัดแสดงนวัตกรรม ต่างๆ  ด้วย เช่น นิทรรศการการผลิตเส้นใยนาโนโลหะเงินและการประยุกต์ใช้   นิทรรศการผลิตภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และไซสีอิฐ  และนิทรรศการโรงงานต้นแบบไบโอพลาสติก  เป็นต้น

 

Scroll to Top