มข.ประกาศยกย่อง8ศิลปินอีสานรับรางวัล”ประชาคม”ได้วรรณศิลป์

สำนักข่าว: คมชัดลึก
URL:  https://www.komchadluek.net/news/local/415496
วันที่เผยแพร่: 7 ก.พ. 2563
หน่วยงาน/บุคคลในข่าว:

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Scroll to Top