ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สถาปัตย์ มข.ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสมาชิกสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย 2566

ตามที่สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรสมาชิกสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากรสายวิชาการและวิชาชีพในสถาบันต่างๆ นั้น ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายผู้สอนทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับรางวัลโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรสมาชิกสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 (CDAST Awards 2566) ดังนี้

1.สาขาสถาปัตยกรรม รุ่นอาวุโส รางวัลระดับดี ได้แก่
ผศ.ดร.กฤตภัทร ถาปาลบุตร

2.สาขาสถาปัตยกรรมภายใน รุ่นอาวุโส รางวัลระดับดี ได้แก่
ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

3.สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง รุ่นใหม่ รางวัลระดับดี ได้แก่
ผศ.ดร.ปัทมพร วงศ์วิริยะ

4.สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รุ่นอาวุโส รางวัลระดับดี ได้แก่
ผศ.ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี

ซึ่งทางอาจารย์ผู้ได้รับรางวัลได้เข้ารับรางวัลดังกล่าวในงาน ASA EXPO สถาปนิก’66 ในวันที่ 29 เมษายน 2566 ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่ผ่านมา

ข้อมูล : รินทร์ลภัส สิริโชคเดชากิตติ์
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
ภาพ : ผศ.ดร.ปัทมพร วงศ์วิริยะ

Scroll to Top