มข.เปิดบ้านบริหารธุรกิจและการบัญชี

สำนักข่าว: บ้านเมือง
URL: https://www.banmuang.co.th/news/region/179412
วันที่เผยแพร่: วันพฤหัสบดี ที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 14.00 น.
หน่วยงาน/บุคคลในข่าว:คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี, ผศ. ดร.นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, KKBS OPEN HOUSE 2020 (เคเคบีเอส โอเพ่น เฮ้าส์ 2020) ภายใต้หัวข้อ “CATCH YOUR DREAM MANAGE YOUR WAY”

Scroll to Top