มข. พร้อมจัดสีฐานเฟส ฯ นำร่องเทศกาลลอยกระทงหลังโควิด สืบสานวัฒนธรรม ฟื้นเศรษฐกิจ ผุดไอเดียกระทงรังไหมเพื่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565  เวลา 10.30 น.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมสีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2565 Sithan KKU Festival 2022  โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น   นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น   นายนพกุล ปัญญาแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีผู้บริหารหน่วยงานรัฐและเอกชน ภาคคีเครือข่าย นักศึกษา คณาจารย์ ประชาชน และสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมงานจำนวนมาก ณ หอศิลป์ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( กลาง)

รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น   กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภารกิจส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นไปตามประสงค์ของ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่านได้ให้แนวคิด เรื่องจัดงานสีฐานว่า Pass Legend, Future tense สู่อนาคตแห่งอดีตกาล”  คือการไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่ การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมแบบสมัยใหม่ โดยใช้รากวัฒนธรรมมเป็นจุดแข็งเพื่อต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น  การจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย  งานสีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2565  นี้ คาดหวังว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่นักศึกษาและประชาชน ตลอดจนเกิดแรงขับเคลื่อนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติในอนาคต

นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (กลาง)

นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า งานสีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2565 Sithan KKU Festival 2022  นับเป็นงานลอยกระทงที่สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัด เป็นงานใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งแน่นอนว่าเราพยายามผลักดันให้เป็นงานระดับชาติ และระดับนานาชาติ ในอนาคต เสน่ห์คือ ศิลปวัฒนธรรมอีสานที่มีความสนุกสนาน โดดเด่น สวยงาม  โดยมีชาวขอนแก่นเป็นเจ้าภาพร่วมกันเมื่อสร้างความรู้สึกอยากเป็นเจ้าของ ได้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา บุคลากร ประชาชน นักธุรกิจ พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการโรงแรม เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้รักษาความปลอดภัย จะระเบิดศักยภาพช่วยกันต้อนรับผู้มาเยือนในเทศกาลนี้อย่างดียิ่ง ให้สมกับเป็นขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน” และเชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น   กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  วัฒนธรรมจังหวัด เน้นการนำศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เป็นซอฟต์ พาวเวอร์ (Soft Power) ถ่ายทอดไปยังผู้เข้าร่วมงาน อาทิ สร้างรูปแบบลานวัฒนธรรมให้แตกต่างทันสมัยแต่แฝงด้วยอัตลักษณ์ ด้วยศิลปะพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงหมอลำพื้นบ้าน การสาธิตวิธีทำกระทงจากรังไหม ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน  และในยุคปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัล ออนไลน์ จะมีการ Live สด บนเพจเฟซบุ๊กวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 3 วัน เพื่อให้ประชาชนภูมิภาคอื่น ๆ และ ทั่วโลกได้เห็นความยิ่งใหญ่ของศิลปวัฒนธรรมชาวอีสาน

นายนพกุล ปัญญาแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

Highlight Sithan KKU Festival 2022  

ศรัทธา มหาสนุก ปลุกวิถีวัฒนธรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2565

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 คือ ศรัทธา ในช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตรและอัญเชิญพระอุปคุต เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มกิจกรรมซึ่งเป็นวิถีดั้งเดิมของชาวอีสาน ส่วนในช่วงเย็นมีขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ พร้อมพิธีเปิดงานสีฐาน KKU เฟสติวัล 2022 การประกวดวงดนตรีสากล การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง การแสดงหมอลำคณะศิลปินภูไท

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565  คือ มหาสนุก พบกับขบวนแห่ “KKU Carnival”

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คือ ปลุกวิถีวัฒนธรรม พบขบวนแห่อันวิจิตรงดงามที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยและอีสาน ในขบวนแห่กระทง และการประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2565

 

 

ข่าว / ภาพ : กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top