คาราวาน นศ. บุคลากร มข. จับมือ ลงพื้นที่เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 หมู่บ้าน

              เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะทำงานสถาบันพลังจิตตานุภาพ บุคลากร นักศึกษา ได้เดินทางนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และ ของใช้ที่จำเป็นที่ได้จัดเตรียมด้วยงบประมาณมหาวิทยาลัย พร้อมสิ่งของที่ได้รับการบริจาค ในโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2) จำนวน  467 ชุด มอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จุด ประกอบด้วย บ้านบึงอีเฒ่า ตำบลศิลา บ้านห้วยชัน ตำบลศิลา บ้านนาเพียง ตำบลสำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

              รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า วันนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รวบรวมสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง โดยรวบรวมจากผู้มีจิตศรัทธาทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามที่ประสบภัย โดยในครั้งนี้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีคณะต่างๆ และ นักศึกษามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้ได้ช่วยเหลือกิจกรรมครั้งนี้มาโดยตลอด และ ช่วยในหลายจุด ขอขอบคุณท่านคณบดี ทีมงานนักศึกษา บุคลากรทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจมาร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ขอเป็นกำลังใจผู้ประสบภัย ให้สถานการณ์กลับสู่สภาพปกติในเร็ววัน

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

             อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีปณิธาน“การอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม” โดยทุกปีมหาวิทยาลัยจะจัดโครงการในลักษณะนี้ประมาณช่วงตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นการรวบรวมสิ่งของที่บริจาคจากคณะ หน่วยงาน ต่างๆ คณาจารย์ บุคลากร รวมทั้งนักศึกษา ซึ่งปีนี้พี่น้องของเราประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้แบ่งการลงพื้นที่เป็น 2 ครั้ง เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดการดำเนินโครงการ ตั้งแต่การเปิดรับของบริจาค การมาร่วมกันแพ็คสิ่งของ และ ร่วมกันลงพื้นที่

“การลงพื้นที่ตรงนี้เห็นบุคลากรช่วยเหลือกันแล้วรู้สึกประทับใจ เพียงแค่กระจายข่าวออกไป ทั้งผู้บริหาร บุคลากรทุกฝ่าย นักศึกษาจากทุกคณะ ก็จะให้ความร่วมมือในทันที  ถือว่ามีคุณค่ายิ่งเพราะว่าเป็นการรวมพลังของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น แบ่งเบาทุกข์ของชาวบ้าน ชาวบ้านเองก็ได้เห็นน้ำใจของเราเช่นเดียวกัน  ฉะนั้นการดำเนินการตลอดโครงการนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการอุทิศตนเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างแท้จริง”

สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยทุกปี ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามปณิธาน“การอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม” ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน รวมทั้งองค์การนักศึกษา ในปีนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้เปิดรับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม -25 ตุลาคม 2565 ลงพื้นที่ครั้งที่  1 วันที่  28 ตุลาคม 2565  โดยก่อนหน้านี้ได้เดินทางนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และ ของใช้ที่จำเป็น มอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ณ บ้านดงพอง ต.ศิลา ขอนแก่น จำนวน  400 ชุด

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง ภาพ : อรรถพล ฮามพงษ์

Scroll to Top