‘แพทย์ ม.ขอนแก่น’แจงรายประเด็นตอบข้อสงสัย กรณีมีข้อเสนอแก้ไข’ร่าง พ.ร.บ.กัญชา’

สำนักข่าว :  naewna.com

URL :  https://www.naewna.com/politic/699402

วันที่เผยแพร่ :  20  ธ.ค.  2565

Scroll to Top