นวัตกรรมสร้างสุข : ม.ขอนแก่น เปิดตัว แบตเตอรี่ โซเดียมไอออนจากแร่เกลือหินในประเทศไทย ครั้งแรกในอาเซียน

สำนักข่าว :  news.ch7.com

URL :  https://news.ch7.com/detail/612428

วันที่เผยแพร่ :  21  ธ.ค.  2565

Scroll to Top