ม ขอนแก่น เปิดตัวแบตเตอรี่โซเดียมไอออนจากแร่เกลือหินในประเทศไทย ครั้งแรกในอาเซียน นวัตกรรมสร้างสุข

รายการ : 7 สีช่วยชาวบ้าน

ออกอากาศ : วันที่ 21 ธันวาคม 2565

สถานี : ช่อง 7 HD

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=m9K2E…

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวแบตเตอรี่โซเดียมไอออนจากแร่เกลือหินในประเทศไทย ครั้งแรกในอาเซียน รองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน และอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในอนาคต

Scroll to Top