มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวแบตเตอรี่โซเดียมไอออนจากแร่เกลือหิน ครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน

รายการ : KKL Khon Kaen Link

ออกอากาศ : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

สถานี : KKL Khon Kaen Link

ที่มา : https://youtu.be/4wpSllrl86k สำเร็จแล้ว! #มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แถลงข่าวเปิดตัว “แบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนจากแร่เกลือหินในประเทศไทย” ภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนจากแหล่งแร่เกลือหินเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ นับเป็นครั้งแรกในไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในการดำเนินงานโครงการ // สัมภาษณ์ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี ม.ขอนแก่น และดร. ธีรวุธ ตันนุกิจ ผู้แทนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Scroll to Top