สอนเด็กอนุบาลเรียนรู้ลงแขกเกี่ยวข้าว เรียนรู้วิถีชาวนา

รายการ : ข่าวพลบค่ำ

ออกอากาศ : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

สถานี : สำนักข่าวไทย TNAMCOT

ที่มา : https://youtu.be/iuGkaYPPqoY

นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พาน้องอนุบาลลงแขกเกี่ยวข้าว นวดข้าว เรียนรู้จนถึงขั้นตอนการสีข้าว สร้างความประทับใจให้น้องๆ และผู้ปกครองอย่างมาก

Scroll to Top