มข.ต้อนรับ มิตซูบิชิ โชว์อาคาร Net Zero ใช้พลังงานเป็น 0

“มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ มิตซูบิชิ  

เปิดบ้าน โชว์อาคาร  Net Zero

ใช้พลังงานเป็น 0 ”  

วันนี้ ( 28 มกราคม 2563 ) เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์  ประธานคณะกรรมการพัฒนาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบริษัท มิตซูบิชิ  (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย Mr. Daisuke Kuramoto พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 5 คน ณ อาคาร Net Zero Energy Building  กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์  ประธานคณะกรรมการพัฒนาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า ปัจจุบันแนวคิดด้านการประหยัดพลังงาน โดยการทำให้การใช้พลังงานสุทธิเท่ากับศูนย์ (Net Zero Energy Building: NZEB) เริ่มถูกนำมาประยุกต์ใช้ในอาคารและที่อยู่อาศัย โดยมีหลักการว่าการนำพลังงานจากภายนอกเข้าอาคารลบกับพลังงานที่ผลิตได้เองในอาคารมีค่าเท่ากับศูนย์ จะเห็นได้ว่าสิ่งที่จะช่วยให้แนวคิดดังกล่าวสำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สำคัญสองส่วน ส่วนแรกคือเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานที่นำมาใช้ในอาคาร เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง การออกแบบอาคาร และการจัดการพลังงาน เป็นต้น สำหรับส่วนที่สอง คือ เทคโนโลยีการผลิตพลังงานที่ใช้ในอาคาร เช่น การผลิตไฟฟ้าหรือความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่งหวังให้อาคารแห่งนี้เป็นต้นแบบให้กับอาคารอีกหลายแห่งในประเทศไทย เพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานสำหรับโลกอนาคต

เดิมอาคารสำนักงานของ กองสื่อสารองค์กร เป็นอาคาร 2 ชั้น ที่เชื่อมต่อจากด้านหลังของ อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 (อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังเดิม) ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นบนเป็นสำนักงานของกองสื่อสารองค์กร และชั้นล่างมี 2 ส่วน คือ ห้องรับรอง และโรงอาหารแบบเปิดที่ไม่มีกำแพงกั้น โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อนุมัติให้ทีมวิจัยได้พัฒนาปรับปรุงเป็นอาคารต้นแบบที่สามารถใช้พลังงานสุทธิภายในอาคารเป็นศูนย์ได้ เนื่องจากกองสื่อสารองค์กรเป็นหน่วยงานสำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะได้เผยแพร่ผลงานวิจัยนี้ออกสู่สาธารณะชน และจะได้ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมศึกษาอาคารแห่งนี้เพื่อเป็นการบริการความรู้ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่เหมาะสมสำหรับอาคารในประเทศไทยต่อไป

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top