” CPR คุณก็ทำได้ ” ที่งานมหกรรม มข.บริการชุมชน สถานีรถไฟขอนแก่น

(วันที่ 16 กย.2565) ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ โดยทีม CPR นำวิทยากรออกหน่วยให้ความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ AED ที่งาน KKU CSV “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริการชุมชน” ณ สถานีรถไฟ จังหวัดขอนแก่น โดยกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชน นักเรียนนักศึกษา เข้ารับฟังความรู้และทดสอบการทำ CPR เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงานมหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริการชุมชนภายใต้โครงการ KKU CSV ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม เพื่อนำบริการต่างๆไปให้กับชุมชน โดยนำทีม CPR QSHC ให้ความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนได้นำความรู้ไปปรับใช้ในกรณีพบเจอสถานการณ์ฉุกเฉินจะได้ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้องต่อไป..

Scroll to Top