เดินสำรวจ คนไร้บ้าน คนจนเมือง จ ขอนแก่น ร่วมออกแบบพื้นที่เมืองอย่างมีส่วนร่วม รายการ คุณเล่าเราขยาย

รายการคุณเล่า เราขยาย
ออกอากาศ 24 เมษายน 2565
สถานี Thai PBS
ที่มา
https://www.youtube.com/watch?v=4GHOI…
พื้นที่สาธารณะของเมือง คือพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมของคนทุกคน และการที่เราจะเข้าถึงพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ได้ก็ต้องลงไปเดินดู ไปสัมผัสประสบการณ์ และได้พูดคุยกับผู้คนในชุมชนที่ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น ๆ สำหรับที่ จ.ขอนแก่น มีกิจกรรมเดินสำรวจเมืองในมุมที่คนมักมองไม่เห็น นั่นคือกิจกรรม Khon kaen Temporary City Talk Series ที่พาพลเมืองผู้ใช้ชีวิตใน จ.ขอนเเก่น ไปลงเดินเลาะเมืองเยี่ยมเยียนพูดคุยกับชุมชนคนไร้บ้าน ‘บ้านโฮมเเสนสุข’ และสำรวจปัญหาการเข้าถึงไม่ถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคงของคนจนเมืองใน ‘ชุมชนมิตรภาพ’ ชุมชนริมทางรถไฟที่กำลังจะถูกอพยพรื้อย้ายจากโครงการรถไฟความเร็วสูง และมีการนำเสนองานวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม “บ้านมั่นคง ชุมชนมิตรภาพ” โดยคุณสุทธิกานต์ ปัตตาลาโพธิ์ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นไอเดียตั้งต้น เพื่อการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการใช้พื้นที่เมืองอย่างมีส่วนร่วม

Scroll to Top