โอกาสทางธุรกิจ กับคนรุ่นใหม่ในชุมชน รายการ คุณเล่า เราขยาย

รายการคุณเล่า เราขยาย (22 เม.ย. 65)
ออกอากาศ 22 เมษายน 2565
สถานี Thai PBS
ที่มา
https://www.youtube.com/watch?v=iVmbc…
เพื่อขยายประเด็นและมุมมองของคนรุ่นใหม่ ที่มีส่วนร่วมปลุกเมืองเปลี่ยนชุมชนด้วยทักษะร่วมสมัย และประสบการณ์ที่แตกต่างของช่วงวัยเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ชวนคุยกับคุณธรรมวิทย์ ลิ้มเลิศเจริญวนิช กลุ่มสกลจังซั่น YEC สกลนคร และ ผศ.ดร.ธัญมัชฌ สรุงบุญมี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top