สรพ. เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

620

(วันที่ 16 มค.2563)  รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)  ประกอบด้วย ผศ.พญ.จิตรลดา ลิ้มจินดาพร หัวหน้าผู้เยี่ยมสำรวจ  และทีมผู้เยี่ยมสำรวจ ประกอบด้วย นพ.แสนศักดิ์ ลิขิตพงษ์วิทย์ นางสาวจักษณา ปัญญาชีวิน  ทพ.สรชัย เทพธรณินทรา  ซึ่งมีกำหนดการเข้าเยี่ยมสำรวจส่วนงานต่าง ๆภายในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2563

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ทั้งนี้ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาลมาตราฐาน ระดับสากล หรือ JCI  และการรับรองคุณภาพ HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และจะมีการต่ออายุการรับรองในปี 2563 นี้

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA