แพลตฟอร์ม “Ugly Veggies”

technologychaoban-“Ugly Veggies” แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ” งานวิจัยเด่นจาก มข.

“Ugly Veggies” แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ” งานวิจัยเ […]

technologychaoban-“Ugly Veggies” แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ” งานวิจัยเด่นจาก มข. Read More »

sootinclaimon-‘Ugly Veggies’ผลงานเด่น’วิทยาลัยนานาชาติ มข.’ แพลตฟอร์มขาย’ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ’แทนคัดทิ้ง

‘Ugly Veggies’ผลงานเด่น’วิทยาลัยนานาชาติ มข

sootinclaimon-‘Ugly Veggies’ผลงานเด่น’วิทยาลัยนานาชาติ มข.’ แพลตฟอร์มขาย’ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ’แทนคัดทิ้ง Read More »

naewna-‘Ugly Veggies’ผลงานเด่น’วิทยาลัยนานาชาติ มข.’ แพลตฟอร์มขาย’ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ’แทนคัดทิ้ง

‘Ugly Veggies’ผลงานเด่น’วิทยาลัยนานาชาติ มข

naewna-‘Ugly Veggies’ผลงานเด่น’วิทยาลัยนานาชาติ มข.’ แพลตฟอร์มขาย’ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ’แทนคัดทิ้ง Read More »

mbamagazine-“Ugly Veggies” แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ” งานวิจัยเด่นจาก มข.

“Ugly Veggies” แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่ม

mbamagazine-“Ugly Veggies” แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ” งานวิจัยเด่นจาก มข. Read More »

intvthai-“Ugly Veggies” แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ” งานวิจัยเด่นจาก มข.

“Ugly Veggies” แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่ม

intvthai-“Ugly Veggies” แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ” งานวิจัยเด่นจาก มข. Read More »

thaibccnews-มข.ปิ๊งไอเดียลดการสูญเสีย เปิดแพล็ตฟอร์ม“Ugly Veggies ”ขาย“ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ”

มข.ปิ๊งไอเดียลดการสูญเสีย เปิดแพล็ตฟอร์ม“Ugly Veggies ”ขาย“ผั

thaibccnews-มข.ปิ๊งไอเดียลดการสูญเสีย เปิดแพล็ตฟอร์ม“Ugly Veggies ”ขาย“ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ” Read More »

sentangsedtee-Ugly Veggies แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ” งานวิจัยช่วยลดขยะอาหาร สร้างรายได้ให้เกษตรกร

Ugly Veggies แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ”

sentangsedtee-Ugly Veggies แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ” งานวิจัยช่วยลดขยะอาหาร สร้างรายได้ให้เกษตรกร Read More »

brandbiznews-“Ugly Veggies” แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ” งานวิจัยเด่นจาก มข.

“Ugly Veggies” แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่ม

brandbiznews-“Ugly Veggies” แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ” งานวิจัยเด่นจาก มข. Read More »

springnews-“Ugly Veggies” แพลตฟอร์มขายผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ ช่วยลด Food Waste

“Ugly Veggies” แพลตฟอร์มขายผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ

springnews-“Ugly Veggies” แพลตฟอร์มขายผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ ช่วยลด Food Waste Read More »

campus.campus-star-แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ” งานวิจัยจาก ม.ขอนแก่น

แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ” งานวิจัยจาก

campus.campus-star-แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ” งานวิจัยจาก ม.ขอนแก่น Read More »

Scroll to Top