รศ.ดร.นิยม วงษ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มข.

naewna-มข.จัดเฟสติวัลฉลอง60ปี ชู Soft Power ฟื้นเศรษฐกิจ

kknews-จัดยิ่งใหญ่งานสีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชานาค” Solfpower ถิ่นอีสาน

themediaesan-พร้อมมาก!มหาวิทยาลัยขอนแก่นแถลงข่าวจัดงานประเพณีลอยกระทง สีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2566

eventesanพร้อมมาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นแถลงข่าวจัดงานประเพณีลอยกระทง สีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2566

  news.esankhonkaennews-มข.”จัดหนัก จัดเต็ม!งานสีฐานเฟสติวัล”บุญสมมาบูชานาค” 2566

Scroll to Top