มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

thaibccnews-สำนักหอสมุด มข. ผลิตหนังสือเสียง แก่ผู้พิการทางสายตา หนุนเรียนรู้เท่าเทียม ร่วมเฉลิมฉลอง 60 ปี มข.

mgronline-มข. ฉลอง 60 ปี ผลิตหนังสือเสียงสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมแก่ผู้พิการทางสายตา

Scroll to Top