มข. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน International Young Startup Contest 2022 ( Award )