ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิโยรส หงษาชาติ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

banmuang-มข. ถ่ายทอดเทคโนโลยี”กรรมวิธีผลิตปลาส้มเสริมสารกาบา”

muanchonthainews-มข. ทำสัญญาพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี “กรรมวิธีผลิตปลาส้มเสริมสารกาบา” ที่วิจัยเพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตจำหน่ายเชิงพาณิชย์

Scroll to Top