Spiritual

vnexplorer-พบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชเฉพาะถิ่นชนิดใหม่ของโลก มีอยู่ที่ ดอยสะเก็ดและ สันกำแพง เท่านั้น

plewseengern-นักวิจัย อพวช.ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก

opt-news-นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก

chiangmainews-นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก

mgronline-นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก มีอยู่ที่ อ.ดอยสะเก็ดและ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่เท่านั้น เตรียมต่อยอดด้านอนุรักษ์พันธุกรรม พร้อมจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เดือน มิ.ย. – ส.ค.นี้

bangkokbiznews-นักวิจัย NSM ค้นพบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชพันธุ์ใหม่ของโลก สถานะใกล้สูญพันธุ์

matichon-พบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชเฉพาะถิ่นชนิดใหม่ของโลก มีอยู่ที่ ดอยสะเก็ดและ สันกำแพง เท่านั้น

today.line-พบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชเฉพาะถิ่นชนิดใหม่ของโลก มีอยู่ที่ ดอยสะเก็ดและ สันกำแพง เท่านั้น

cm108-นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก พบที่ อ.ดอยสะเก็ด และ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เท่านั้น

thaipost-นักวิจัยNSM ค้นพบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก สถานะใกล้สูญพันธุ์

Scroll to Top