People

ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2564 ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระ …

ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น Read More »

มข. จับมือ อาชีวศึกษา เปิดพื้นที่เพื่อ นศ.ฝึกงาน เรียนรู้การทำงานจริง สร้างความชำนาญวิชาชีพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิค

วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2564 มข. จับมือ อาชีวศึกษา เปิดพื้นที …

มข. จับมือ อาชีวศึกษา เปิดพื้นที่เพื่อ นศ.ฝึกงาน เรียนรู้การทำงานจริง สร้างความชำนาญวิชาชีพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิค Read More »

มข. จับมือ อาชีวศึกษา เปิดพื้นที่เพื่อ นศ.ฝึกงาน เรียนรู้การทำงานจริง สร้างความชำนาญวิชาชีพ

วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2564 มข. จับมือ อาชีวศึกษา เปิดพื้นที …

มข. จับมือ อาชีวศึกษา เปิดพื้นที่เพื่อ นศ.ฝึกงาน เรียนรู้การทำงานจริง สร้างความชำนาญวิชาชีพ Read More »

นศ.สถาปัตย์ มข. คว้ารับรางวัลระดับชาติในงานประกวด “ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่16”

วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2564 นศ.สถาปัตย์ มข. คว้ารับรางวัลระด …

นศ.สถาปัตย์ มข. คว้ารับรางวัลระดับชาติในงานประกวด “ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่16” Read More »

นศ.สถาปัตย์ มข. คว้ารับรางวัลระดับชาติในงานประกวด “ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่16”

วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2564 นศ.สถาปัตย์ มข. คว้ารับรางวัลระด …

นศ.สถาปัตย์ มข. คว้ารับรางวัลระดับชาติในงานประกวด “ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่16” Read More »

นศ.สถาปัตย์ มข. คว้ารับรางวัลระดับชาติในงานประกวด “ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16”

วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2564 นศ.สถาปัตย์ มข. คว้ารับรางวัลระด …

นศ.สถาปัตย์ มข. คว้ารับรางวัลระดับชาติในงานประกวด “ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16” Read More »

นศ.สถาปัตย์ มข. คว้ารางวัล “ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16”

วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2564 นศ.สถาปัตย์ มข. คว้ารางวัล &#822 …

นศ.สถาปัตย์ มข. คว้ารางวัล “ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16” Read More »

วท.ขอนแก่น จับมือ มข.ส่ง น.ศ.เสริมทักษะ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่เผยแพร่ : 25 ก.ค. 2564 วท.ขอนแก่น จับมือ มข.ส่ง น.ศ.เสร …

วท.ขอนแก่น จับมือ มข.ส่ง น.ศ.เสริมทักษะ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Read More »

โควิดระลอก3 “ตู้ปันสุข”ร้าง สะท้อนพิษเศรษฐกิจ

วันที่เผยแพร่ : 25 ก.ค. 2564 โควิดระลอก3 “ตู้ปันสุข&#82 …

โควิดระลอก3 “ตู้ปันสุข”ร้าง สะท้อนพิษเศรษฐกิจ Read More »

มข. จับมือ อาชีวศึกษา เปิดพื้นที่เพื่อ นศ.ฝึกงาน เรียน-ทำงานจริง เสริมชำนาญวิชาชีพ

วันที่เผยแพร่ :  25 ก.ค. 2564 มข. จับมือ อาชีวศึกษา เปิดพื้นท …

มข. จับมือ อาชีวศึกษา เปิดพื้นที่เพื่อ นศ.ฝึกงาน เรียน-ทำงานจริง เสริมชำนาญวิชาชีพ Read More »

Scroll to Top