ม.ขอนแก่น เปิดโครงการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในโลกเสมือน (Metaverse experience)

สำนักข่าว : thestorythailand.com

URL :  https://www.thestorythailand.com/29/09/2021/42598/

วันที่เผยแพร่ :  29  ก.ย. 2564

Scroll to Top