“KKU Learning Lounge” ห้องสมุดมข.ที่พร้อมให้บริการนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป(ที่เป็นสมาชิกห้องสมุด) ที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่สวยงามแต่มีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่ทันสมัยเท่านั้น แต่ยังเติมเต็มด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน และฝึกฝนการใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างมีระเบียบวินัยของคนไทยยุคหน้า ห้องประชุม ห้องทำงานกลุ่มย่อย รวมถึงห้องละหมาดสำหรับพี่น้องมุสลิมฯลฯ… ลองไปสัมผัสด้วยตัวเอง เปิดให้บริการ 1 ธันวาคม 2562 นี้ เปิดตลอด24ชั่วโมง

#KKULearningLounge #KKUlibrary

Scroll to Top