eventesan-สำนักบริการวิชาการ เดินหน้าหารือ แนวทางการทำหลักสูตรเพื่อคนพิการ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ตั้งเป้าสร้างอาชีพ 100 คน ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนภาระ เป็นพลัง” 

สำนักบริการวิชาการ เดินหน้าหารือ แนวทางการทำหลักสูตรเพื่อคนพิการ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ตั้งเป้าสร้างอาชีพ 100 คน ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนภาระ เป็นพลัง” 

 

สำนักข่าว  :      eventesan .com

URL  :    https://www.eventesan.com/archives/31382

วันที่เผยแพร่  :  19 Apr 2024 

Scroll to Top