mgronline-วิศวะฯมข.ร่วมขับเคลื่อนโครงการแซนด์บ็อกซ์ ผลิตกำลังคนสู่อุตฯ Semiconductorฯ

วิศวะฯมข.ร่วมขับเคลื่อนโครงการแซนด์บ็อกซ์ ผลิตกำลังคนสู่อุตฯ Semiconductorฯ

 

สำนักข่าว  :      mgronline.com

URL  :    https://mgronline.com/local/detail/9670000015145

วันที่เผยแพร่  :  19 Feb 2024  

Scroll to Top