moac-ทปษ.รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด เกษตรอีสาน สรรค์สร้างนวัตกรรม นำคุณค่าสู่สากล

ทปษ.รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด เกษตรอีสาน สรรค์สร้างนวัตกรรม นำคุณค่าสู่สากล

 

สำนักข่าว  :      moac.go.th

URL  :      https://www.moac.go.th/news-preview-461891792643

วันที่เผยแพร่  :  26 Jan 2024 

Scroll to Top