ev-roads-มข.จับมือ ออสก้าโฮลดิ้ง เปิดตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า STROM แบตเตอรี่ UVOLT “โครงการจัดบริการยานยนต์ไฟฟ้า โดยใช้แบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยน”

มข.จับมือ ออสก้า โฮลดิ้ง เปิดตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า STROM แบตเตอรี่ UVOLT “โครงการจัดบริการยานยนต์ไฟฟ้า โดยใช้แบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยน” 

 

สำนักข่าว  :    ev-roads.com

URL  :  https://shorturl.asia/6moPt

วันที่เผยแพร่  :  25 Jan 2024 

Scroll to Top